DMCA

SportingFREE.คอม จะต้องการแสดงว่ารูปภาพ/กราฟิกที่ใช้บนเว็บไซต์อาจมีอยู่บนอินเทอร์เน็ต และถือเป็นโอเพ่นซอร์สเพื่อใช้ในการเป็นตัวแทน รูปภาพและเนื้อหาบนอินเทอร์เน็ตเป็นสาธารณสมบัติพร้อมกัน จึงส่งเสริมการใช้งานโดยฝ่ายที่ยินดีจะทำเช่นนั้น ในขณะเดียวกันก็ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของเรา,สปอร์ติ้งฟรี ไม่เคยมีเจตนาที่จะละเมิดหรือละเมิดสิทธิของบุคคลหรือบริษัทซึ่งระบุไว้อย่างชัดแจ้งในสิ่งเดียวกันโดยชัดแจ้ง หากคุณเป็นผู้ถือสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวของภาพหรือเนื้อหาใดๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของเรา www.SportsInd.com.com โปรดแจ้งให้ สปอร์ติ้งฟรี ของเดียวกัน.

การละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิในการเป็นเจ้าของใด ๆ แม้ว่าจะหลีกเลี่ยงได้หากบุคคลหรือ บริษัท มีการร้องเรียนใด ๆ ของ สปอร์ติ้งฟรี การใช้เนื้อหาที่เป็นเจ้าของหรือลิขสิทธิ์ของพวกเขาไม่ได้รับอนุญาตให้ทำเช่นนั้นและหรือไม่มีเครดิตที่เหมาะสมสำหรับสิ่งเดียวกันสามารถส่งคำร้องเรียน / คำบอกกล่าว / คำขอเป็นลายลักษณ์อักษรให้เราถอนภาพ / เนื้อหาหรืออื่น ๆ (โปรดระบุ) บน [ป้องกันอีเมล]

ที่ส่งต่อ การร้องเรียน/ คำบอกกล่าว/ คำขอจะต้องมี:

  • ชื่อ พร้อมด้วยรายละเอียดที่ถูกต้องอื่นๆ ของผู้ร้องเรียน พร้อมด้วยเอกสารที่แสดงถึงบุคคลที่เป็นผู้ถือสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวของรูปภาพ เนื้อหา หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • ตำแหน่งที่แน่นอนบนเว็บไซต์ที่บุคคลที่ถูกโจมตีดูเนื้อหาเป็นครั้งแรก พร้อมด้วยหลักฐานที่มองเห็นได้และหรือลิงก์ URL ของหน้า
  • รายละเอียดเฉพาะของภาพ เนื้อหา หรืออื่นๆ
  • ประกาศที่ส่งถึง SportingFREE.คอม ของการเป็นเจ้าของโดยชอบธรรมของงานที่เราใช้งานอย่างไม่เหมาะสม (ซึ่งจะใช้ในกรณีที่พบว่าการร้องเรียนเป็นการฉ้อโกง/ทำให้เข้าใจผิด/หมิ่นประมาทโดยบริษัท)
  • หากคุณเป็นบุคคลที่สองที่เขียนจดหมายถึงเราในนามของผู้ถือสิทธิ์ในสำเนาต้นฉบับ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้แนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมกับคำประกาศที่ลงนามทางกายภาพหรือทางอิเล็กทรอนิกส์โดยฝ่ายที่หนึ่งหรือผู้ถือสิทธิ์ในสำเนาต้นฉบับ

หากกรอกรายละเอียดข้างต้นไม่ครบถ้วนหรือไม่เหมาะสม และส่งไปที่ สปอร์ติ้งฟรีในกรณีเล็กน้อยคำขออาจไม่พิจารณาและในบางกรณีอาจส่งผลให้มีการฟ้องร้องโดย สปอร์ติ้งฟรี ต่อบุคคลหรือบริษัทที่พยายามใส่ร้ายป้ายสี SportingFREE.คอม ในกรณีที่ไม่มีมูลความจริง

พึงระลึกไว้เสมอว่าเมื่อบริษัทได้รับคำร้อง/คำร้อง/คำร้องที่ตรวจสอบแล้วถูกต้องและสมบูรณ์แล้ว จะต้องส่งคืนผู้เสียหายเป็นลายลักษณ์อักษร (บน ID อีเมลที่ใช้สำหรับการร้องเรียน/ ประกาศ/ คำขอ ) รับทราบเช่นเดียวกันพร้อมกับระยะเวลาที่ขอซึ่งปัญหาดังกล่าวจะได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้องและถูกต้อง

โดยพิจารณาข้อเท็จจริงและข้อเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการก่อตั้งของ SportingFREE.คอม ไม่เคยพยายามยึดถือสิทธิ์ในสิ่งใดที่เป็นของบุคคลอื่นโดยเจตนานอกจาก SportingFREE.คอม.

หมายเหตุ ลิงก์และวิดีโอที่ฝังบน SportingFREE.คอม มาจากไซต์บุคคลที่สาม เช่น Facebook, YouTube, Ustream และอื่นๆ ที่ให้บริการฟรีบนอินเทอร์เน็ตทั้งหมด เราไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของพวกเขา คุณสามารถยื่นแจ้งการละเมิดลิขสิทธิ์โดยตรงถึงพวกเขา

เว็บไซต์นี้อาจมีการใช้งานคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับคุณ เราจะถือว่าคุณตกลงกับเงื่อนไขนี้ แต่คุณสามารถปรับแต่งได้หากคุณต้องการ ยอมรับ