DMCA

SportingFREE.com vill uttrycka att bilderna/grafikerna som används på webbplatsen kan vara tillgängliga på Internet och anses vara öppen källkod för användning i representationssyfte. Bilderna och innehållet som finns på Internet är samtidigt allmän egendom och främjar därmed användning av parter som är villiga att göra det. Samtidigt ansvara för vårt agerande, SportingFREE har aldrig avsiktligt för avsikt att kränka eller kränka rättigheter för en individ eller ett företag som uttryckligen anges av densamma. Om du råkar vara ENDA rättighetsinnehavaren av någon bild eller material som visas på vår webbplats www.SportsInd.com.com, gör det till en punkt att meddela SportFRI av samma.

Brott mot någon form av upphovsrätt eller äganderätt men undviks, om en individ eller ett företag har några klagomål på SportFRI använda sitt ägda eller upphovsrättsskyddade material som är obehöriga att göra det och eller utan lämpliga krediter för detsamma kan skicka oss ett skriftligt klagomål/meddelande/förfrågan om att dra tillbaka bilden/innehållet eller andra (vänligen specificera) på [e-postskyddad]

Den vidarebefordrade klagomål/meddelande/förfrågan måste innehålla:

  • Namn, tillsammans med andra giltiga uppgifter om klaganden tillsammans med ett dokument som visar att parten är ENDA rättighetshavaren till bilden, innehållet eller andra berörda.
  • Den exakta platsen på webbplatsen där innehållet först sågs av den förolämpade parten, tillsammans med visuellt bevis på det och eller URL-länken till sidan.
  • Specifika detaljer om bilden, innehållet eller annat.
  • En deklaration adresserad till SportingFREE.com att vara den rättmätige ägaren till det verk som används olämpligt av oss. (vilket kommer att användas om klagomålet någonsin visar sig vara bedrägligt/vilseledande/förtalande av företaget.)
  • Om du är en andra part som skriver till oss på uppdrag av den ursprungliga upphovsrättsinnehavaren, se till att bifoga ett fullmaktsbrev tillsammans med den fysiskt eller elektroniskt undertecknade deklarationen av den första parten eller den ursprungliga upphovsrättsinnehavaren.

Om någon av ovanstående uppgifter är ofullständigt eller olämpligt ifyllda och skickas till SportFRI, i mindre fall kanske begäran inte beaktas och i specifika fall kan leda till att en talan väcks av SportFRI mot individen eller företaget som felaktigt försöker rama in SportingFREE.com i ett grundlöst fall.

Det bör också noteras att när ett fullt giltigt, verifierat klagomål/meddelande/förfrågan har mottagits av företaget är det skyldigt att återkomma till den förolämpade parten skriftligen (på e-postadressen som användes för att lägga fram klagomålet/meddelandet/förfrågan ) erkänner detsamma tillsammans med en begärd varaktighet under vilken nämnda fråga kommer att behandlas vederbörligen och med rätta.

Med tanke på alla dessa fakta och klausuler som en del av grundpolicyn för SportingFREE.com försöker aldrig avsiktligt äga rätt över något som ägs av en annan part än SportingFREE.com.

Notera: Länkarna och videorna bäddas in på SportingFREE.com är från tredje parts webbplatser som Facebook, YouTube, Ustream, etc som är fritt tillgängliga på alla Internet. Vi är inte ansvariga för deras innehåll. Du kan skicka meddelande om upphovsrättsintrång direkt till dem.

Denna webbplats använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Vi antar att du är OK med detta, men du kan säga Nej om du vill. Acceptera