DMCA

SportingFREE.com by rád vyjadril, že obrázky/grafika, ktoré sa používajú na webovej stránke, môžu byť dostupné na internete a považujú sa za otvorený zdroj na použitie na účely reprezentácie. Obrázky a obsah, ktoré sú na internete, sú súčasne vo verejnej doméne, a teda podporujú používanie stranami, ktoré to chcú urobiť. Zároveň sme zodpovední za naše konanie, Šport ZADARMO nikdy úmyselne nezamýšľa porušiť alebo porušiť práva jednotlivca alebo firmy, ktoré sú nimi výslovne uvedené. Ak ste náhodou VÝHRADNÝM držiteľom práv na akýkoľvek obrázok alebo materiál, ktorý sa objavuje na našej webovej stránke www.SportsInd.com.com, upozornite na to Šport ZADARMO z toho istého.

Ak sa jednotlivec alebo firma sťažuje na akékoľvek porušenie autorských práv alebo vlastníckeho práva, treba sa mu vyhnúť Šport ZADARMO používanie ich vlastneného materiálu alebo materiálu chráneného autorskými právami, ktoré je na to neoprávnené a/alebo bez vhodných poďakovaní, nám môže poslať písomnú sťažnosť/oznámenie/žiadosť o stiahnutie obrázka/obsahu alebo iných (uveďte, prosím) na [chránené e-mailom]

Preposlané sťažnosť/oznámenie/žiadosť musí obsahovať:

  • Meno spolu s ďalšími platnými údajmi o sťažovateľovi spolu s dokumentom vyjadrujúcim, že strana je VÝHRADNÝM držiteľom práv k obrázku, obsahu alebo iným dotknutým osobám.
  • Presné miesto na webovej stránke, kde si poškodená strana obsah prvýkrát prezrela, spolu s vizuálnym dôkazom alebo odkazom URL na stránku.
  • Konkrétne podrobnosti o obrázku, obsahu alebo iné.
  • Vyhlásenie adresované SportingFREE.com byť právoplatným vlastníkom nami nevhodne používaného diela. (ktoré sa použije, ak spoločnosť niekedy zistí, že sťažnosť je podvodná/zavádzajúca/ohovárajúca.)
  • Ak ste Druhá strana, ktorá nám píše v mene držiteľa pôvodných autorských práv, zabezpečte priloženie splnomocnenia spolu s Fyzicky alebo elektronicky podpísaným vyhlásením prvou stranou alebo držiteľom pôvodných autorských práv.

Ak sú niektoré z vyššie uvedených údajov neúplné alebo nevhodne vyplnené a odoslané na Šport ZADARMO, v menej závažných prípadoch sa žiadosť nemusí zohľadniť av špecifických prípadoch môže viesť k podaniu žaloby Šport ZADARMO proti jednotlivcovi alebo spoločnosti, ktorí sa snažia neoprávnene zarámovať SportingFREE.com v nepodloženom prípade.

Malo by sa tiež vziať do úvahy, že akonáhle spoločnosť dostane plne platnú, overenú sťažnosť/oznámenie/žiadosť, je povinná vrátiť sa poškodenej strane písomne ​​(na e-mailovú adresu použitú na podanie sťažnosti/oznámenia/žiadosti ) priznávajúc to spolu s požadovanou dobou trvania, počas ktorej bude uvedená záležitosť riadne a oprávnene vyriešená.

Berúc do úvahy všetky tieto skutočnosti a klauzuly ako súčasť zakladajúcej politiky spoločnosti SportingFREE.com nikdy sa nepokúša úmyselne držať právo na čokoľvek, čo vlastní iná strana ako SportingFREE.com.

Poznámka: Odkazy a videá sú vložené na SportingFREE.com pochádzajú zo stránok tretích strán ako Facebook, YouTube, Ustream atď., ktoré sú voľne dostupné na celom internete. Za ich obsah nezodpovedáme. Oznámenie o porušení autorských práv môžete podať priamo im.

Táto webová stránka používa cookies na zlepšenie našich služieb. Používaním súhlasíte. Súhlasím