DMCA

SportingFREE.com wil graag aangeven dat de afbeeldingen/grafische afbeeldingen die op de website worden gebruikt mogelijk beschikbaar zijn op internet en worden beschouwd als open source voor representatiedoeleinden. De afbeeldingen en inhoud die op internet staan, bevinden zich tegelijkertijd in het publieke domein en bevorderen daarmee het gebruik door partijen die daartoe bereid zijn. Tegelijkertijd verantwoordelijk zijn voor onze actie, SportingGRATIS heeft nooit de intentie om rechten van een persoon of een bedrijf te schenden of te schenden, zoals uitdrukkelijk door hem is vermeld. Als u de ENIGE rechthebbende bent van een afbeelding of materiaal dat op onze website www.SportsInd.com.com verschijnt, maak er dan een punt van om de SportingGRATIS van hetzelfde.

Schending van elke vorm van auteursrecht of eigendomsrecht, hoewel vermeden, als een persoon of een bedrijf klachten heeft over: SportingGRATIS het gebruik van hun eigendom of auteursrechtelijk beschermd materiaal dat niet geautoriseerd is om dit te doen en of zonder geschikte kredieten voor hetzelfde kan ons een schriftelijke klacht / kennisgeving / verzoek sturen om de afbeelding / inhoud of anderen in te trekken (gelieve te specificeren) op [e-mail beveiligd]

de doorgestuurde klacht/melding/verzoek moet bevatten:

  • Naam, samen met andere geldige gegevens van de klager, samen met een document waaruit blijkt dat de partij de ENIGE rechthebbende is van de afbeelding, inhoud of andere betrokkenen.
  • De exacte plaats op de website waar de inhoud voor het eerst is bekeken door de benadeelde partij, samen met visueel bewijs hiervan en/of URL-link van de pagina.
  • Specifieke details van de afbeelding, inhoud of andere.
  • Een verklaring gericht aan: SportingFREE.com de rechtmatige eigenaar te zijn van het werk dat ongepast door ons is gebruikt. (die zal worden gebruikt als de klacht ooit door het bedrijf frauduleus/misleidend/lasterlijk wordt bevonden.)
  • Als u een tweede partij bent die ons schrijft namens de houder van het originele kopieerrecht, zorg er dan voor dat u een machtigingsbrief bijvoegt samen met de fysiek of elektronisch ondertekende verklaring door de eerste partij of de houder van het originele kopieerrecht.

Als een van de bovenstaande gegevens onvolledig of onjuist is ingevuld en verzonden naar: SportingGRATIS, in minder belangrijke gevallen kan het verzoek niet in overweging worden genomen en in specifieke gevallen kan dit ertoe leiden dat een rechtszaak wordt aangespannen door de SportingGRATIS tegen de persoon of het bedrijf die ten onrechte probeert te framen SportingFREE.com in een ongegrond geval.

Houd er ook rekening mee dat zodra een volledig geldige, geverifieerde klacht / kennisgeving / verzoek is ontvangen door het bedrijf, het verplicht is om schriftelijk terug te keren naar de benadeelde partij (op het e-mailadres dat is gebruikt voor het indienen van de klacht / kennisgeving / verzoek ) het erkennen van hetzelfde samen met een gevraagde duur waarin het genoemde probleem naar behoren en terecht zal worden aangepakt.

Gezien al deze feiten en clausules als onderdeel van het oprichtingsbeleid van de SportingFREE.com probeert nooit opzettelijk recht te houden op iets dat eigendom is van een andere partij dan SportingFREE.com.

Opmerking: De links en video's zijn ingesloten op de SportingFREE.com zijn afkomstig van sites van derden zoals Facebook, YouTube, Ustream, enz. die vrij beschikbaar zijn op het hele internet. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan. U kunt de kennisgeving van inbreuk op het auteursrecht rechtstreeks bij hen indienen.

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. We zullen aannemen dat u ok met dit bent, maar je kunt afmelden als je wilt. ACCEPTEREN