Stiúrthóir Teicniúil nó Bainisteoir Sacair ─ Na Difríochtaí agus Cad atá i gCiall leo

Más lucht leanúna agus tacadóir díograiseach peile tú beidh a fhios agat go maith gurb í an pheil an chéad spórt ar fud an domhain, agus ar chúis mhaith freisin. Ní dhéanann sé idirdhealú, is féidir le gach aois, cine, agus déimeagrafaic é a imirt, agus fiú cuireann sé deireadh le bacainní teanga ionas go mbeidh deis comhionann ag gach duine taitneamh a bhaint as agus taithí a fháil ar an gcluiche.

Tá peil Cluichí na céadta bliain atá doiciméadaithe chomh luath leis an 2ú agus an 3ú haois san Áise. Ó shin i leith tá sé tar éis dul chun cinn go suntasach sa dá riail, páirceanna imeartha agus ionaid imeartha, trealamh agus feisteáin foirne, agus leanann sé ag brú na dteorainneacha spóirt.

De réir mar a tharlaíonn na héabhlóidí seo, comhtháthaíonn sé an gá atá le bainistíocht mhéadaithe, agus tagann sé seo ar go leor foirmeacha. Do lucht tacaíochta, b’fhéidir go mbeidh claonadh beag againn ar an méid atá riachtanach agus ar na nósanna imeachta atá i gceist leis an gcluiche álainn a fhéachann muid ar an teilifís nó i staidiam a thabhairt le chéile in imeacht atá réidh agus gan smál.

Ach tá an oiread sin nach bhfeicimid ná nach bhfuil eolas againn faoi, agus is cinnte go bhfuil an fhoireann agus na baill foirne atá i gceist chun líonra comhtháite a chruthú.

Tá níos mó i gceist leis an gcluiche ná ainmneacha móra agus na réaltaí ag ciceáil liathróid ó cheann go ceann ar fhaiche mhaisithe agus iad ag súil le í a fháil isteach sa chúl. Is é an rud is mian leat a fháil amach ná na hoibríochtaí agus na pearsanra taobh thiar den láthair a fhágann go dtarlaíonn sé go léir.

Stiúrthóir Teicniúil nó Bainisteoir Sacair

Foinse: openstudycollege.com

Is rómhinic a ghlacann daoine leis gurb iad seo na poist nó na daoine céanna nuair a imríonn siad róil thar a bheith difriúil ach tugann siad tacaíocht don duine eile chun cothromaíocht a thabhairt don fhoireann agus don chlub peile. Breathnaímid go gasta ar cad a dhéanann difriúil iad, cén fáth a bhfuil gá le gach ceann acu le haghaidh foireann peile a ritheann go rathúil, agus cén fáth go gcaithfidh an dá cheann a bheith páirteach agus feidhmiú níos fearr le chéile seachas ceann amháin nó an ceann eile a roghnú.

Is é an rud is gá duit a thuiscint i dtosach báire ná gur suíomh straitéiseach é an chéad cheann agus go bhfuil an ceann eile níos mó de sheasamh oirbheartaíochta laistigh den fhoireann bhainistíochta.

Glacann stiúrthóir teicniúil freagracht fhoriomlán air féin bainistiú club peile agus féachann sé ar a ngnéithe sprice agus treo straitéiseach chun tosaigh. I bpost sinsearach bainistíochta, cabhraíonn stiúrthóirí teicniúla le féiniúlacht peile an chlub a fhorbairt agus tá sé mar aidhm acu samhlacha gnó fadtéarmacha inbhuanaithe a fhorbairt don chlub ina iomláine.

Athraíonn na freagrachtaí cruinne beagán ag brath ar an bhfuil níos mó d'fhócas spóirt nó gnó acu, agus tá forluí ag cuid de na dualgais seo le poist bhainistíochta eile sa chlub. Ag cur san áireamh na róil ard-íocaíochta seo faoi bhrú mór déanann úinéirí agus bord an chlub a rath a mheas go tapa maidir le conas a théann siad ar aghaidh ag amanna áirithe den séasúr peile.

Tóg mar shampla Isaac Guerrero, iar-Stiúrthóir Teicniúil Acadamh FC Barcelona, ​​nó Miquel Gasparin Ferrando, Stiúrthóir Teicniúil FC Barcelona, ​​a bhfuil ról lárnach ag an mbeirt acu in oibríochtaí agus reáchtáil an chlub agus a ghlacann leis na gnéithe seo a leanas a bhaineann le bheith ina Stiúrthóir Teicniúil:

 • An t-ioncam bliantúil don chlub a mhéadú agus spriocanna ioncaim a leagan síos do mhargaíocht agus marsantacht ar nós díolachán ticéad.
 • I gcomhar le húinéirí an chlub agus le cóitseálaithe na chéad foirne, cuidigh le hidirbheartaíocht a dhéanamh ar phá nó aistrithe imreoirí.
 • Cabhraíonn siad le cultúr traenála agus stíl iomlán imeartha an chlub a fhorbairt agus ansin earcaíonn siad bainisteoirí nó imreoirí a oireann don dinimic seo.
 • Bíonn urraíochtaí léine agus staidiam ar an mbord i gcónaí agus suas le plé.
 • droichead clubanna Eorpacha barr Tá acadaimh dea-choimeádta acu agus socraíonn agus maoirsíonn an Stiúrthóir Teicniúil forbairt na n-imreoirí féideartha le cabhair ó gasóga áitiúla agus idirnáisiúnta.
 • Ní hamháin go ndéanann siad bainistíocht ar chaidreamh leis na meáin spóirt ach glacann siad leis an tasc breise chun anailís a dhéanamh ar fheidhmíocht tráchtála an chlub ina iomláine.
Foinse: bark.com

Mar a fheiceann tú tá go leor ag teastáil ón bpost seo, agus tá cáilíochtaí, breisoideachas, agus céim i roinnt critéar spóirt ina íosmhéid bunúsach. Is pointe iontach chun tosaigh é BA i mbainistíocht peile nó i dtraenáil agus féadann sé tú a chur ar aghaidh go tapa chuig an áit ar mhaith leat dul. Más ionann é seo agus an deis a shamhlaigh tú duit féin i gcónaí, cén fáth nach gcáileoidh tú le Máistir i gCóitseáil Peile ag ceann de na hollscoileanna is fearr sa Spáinn, agus tús a chur le do ghairm bheatha agus eachtraíochta peile?

Ansin, breathnaíonn muid ar bhainisteoir sacair a dhéanann go bunúsach an méid a deir sé ar an stán. Bainistíonn. Tá bainisteoir peile freagrach as an bhfoireann, as earcú, agus as oiliúint oirbheartaíochta, agus chomh maith le labhairt leis na meáin faoi fheidhmíocht imreoirí agus torthaí lá cluiche, cabhraíonn siad le conarthaí imreoirí a chaibidil agus sceidil fuinneoige aistrithe a bhainistiú.

Má bhí ort smaoineamh ar cheann de na bainisteoirí peile is fearr atá gníomhach faoi láthair cloisimid láithreach an t-ainm Carlo Ancelotti, bainisteoir peile chlub La Liga Real Madrid. ocus ro éirigh go mór leis ina seasamh.

Go bunúsach, eagraíonn bainisteoir peile, a oibríonn lena fhoireann oiliúna agus fostaithe bainistíochta eile, na próisis agus an obair is gá chun torthaí a bhaint amach. Éascaíonn sé é seo ansin agus cabhraíonn sé leis an bpríomhchóiste feidhmíocht a thiomáint agus éifeachtúlacht uasta na n-imreoirí ar an bhfoireann a bhaint amach.

Ní féidir an tábhacht a bhaineann le bainisteoir peile laistigh den fhoireann a mheas faoina luach ar aon bhealach, agus ní leor a gcuid freagrachtaí le linn an tséasúir amháin. Teastaíonn bainistíocht roimh an tséasúir agus i ndiaidh an tséasúir do na róil, mar:

Réamh-Séasúr

 • Plean oibríochta a cheapadh don fhoireann, conarthaí a ullmhú, agus pearsanra a cheapadh chun dualgais tarmligthe a chur i gcrích
 • Cabhraíonn sé le dualgais bhuiséadaithe, urraíochta, agus anailísíocht díolacháin earraí
Foinse: ledgerinsights.com

Le linn Séasúr

 • Comhordú a dhéanamh ar sheachadadh an phlean oibriúcháin agus idirchaidreamh idir cóitseálaithe, imreoirí, clubanna agus an coiste feidhmiúcháin
 • Seiceáil isteach ar cháilíocht agus ar infhaighteacht an trealaimh oiliúna, tuarascálacha ar chluichí le staitisticí, agus poncúlacht na n-imreoirí

Iar-Séasúr

 • Déan athbhreithniú ar chonarthaí ar gá iad a athnuachan, éirí as oifig nó iad a chur ar thaobh amháin aistrithe, agus scout do thallann nua
 • Socraigh sceideal do chluichí cairdiúla chun coimeád suas le hoiliúint, aclaíocht lá cluiche, agus tiomantais imreoirí

Ag deireadh an lae

Go ginearálta, beag beann ar do phost bainistíochta laistigh de chlub, is é an sprioc deiridh ná do dhícheall a dhéanamh don chlub agus an fhoireann is fearr a thabhairt amach. Níl spórt ar bith níos mó ná cluiche álainn na peile, ceint dhomhanda a thugann cultúir, reiligiúin, agus grá le cur chuige éagsúil cuimsitheachta agus gur spórt, cluiche, é seo do chách.

Úsáideann an láithreán gréasáin seo fianáin chun feabhas a chur ar do thaithí. Beidh muid glacadh leis go bhfuil tú ceart go leor leis seo, ach is féidir leat rogha an diúltaithe más mian leat. Glac